Besøkstjenesten


Besøkstjenesten er et tilbud til alle ensomme mennesker i alle aldre.

Vi besøker gamle på sykehjem, ensomme, unge eller eldre der de bor. Vi tilbyr også ulike sosiale aktiviteter

for dem som er en del av besøkstjenesten.


Skien Røde Kors besøkstjeneste har et team som drifter tjenesten.

Leder er May-Kristin Mitchell og hun er den som administrerer alle søknader om besøksvenn.


Ønsker du å bli besøksvenn?

Klikk her: https://www.rodekors.no/bli-frivillig/


Ønsker du besøksvenn eller kjenner noen som gjør det?

Ta kontakt med leder.


Leder: May-Kristin Mitchell

Email: skienrodekorsbesoksvenn@gmail.com

Tlf: 91 15 60 87