Besøksvenn med hund


Ro, harmoni og bedre hjerterytme:

Besøk av hund med eier på syke- og aldershjem.

Bidrar til bedre helse. Noe å snakke om. Skaper engasjement.


Leder: 

Email:

Tlf: