Branngruppe


Fyr, flamme og full fart:

På 10-15 minutter stiller vi med minst fem mann

klare til å rykke ut og bistå brannvesenet.

Samarbeidsavtale med Grenland Brann og Redning.


Leder: Jack Wroldsen

Email: JackWroldsen@protonmail.com

Tlf: 91 88 16 03