Røde Kors Hjelpekorps


Livredning, beredskap og lokalkunnskap:

Stiller opp dag og natt for å lete etter savnede.

Bidrar til sikkerhet på lokale arrangementer.

Kriseberedskap for kommunen. Aldersgrense 17 år.


Korpsleder - Stian Thorstensen

Email: korpsleder@skien-rodekors.no

Tlf: 98 68 82 68


Operativ Leder Hjelpekorps - Ole Andreas Thyholdt Hansen

Email: operativ.leder@skien-rodekors.no

Tlf: 90 64 16 42


Administrativ leder Hjelpekorps - Annie Sti

Email: administrativ.leder@skien-rodekors.no

Tlf: 45 80 71 13