Huskomite


Vedlikehold og drift av Røde Kors huset på Myren i Skien


Leder: Fred Inge Skjærum

Email: huskomite@skien-rodekors.no

Tlf: 90 08 17 31