Ressursgruppe ettersamtale


Støtte og hjelp: Bidrar når våre egne mannskaper

har behov for noen å prate med etter en aksjon.


Leder: Anders Nilssen

Email:andersnilssen@hotmail.com

Tlf: 99 72 41 30