Nettverk


Mestring, miljø og sosialt samvær:

Ukentlig møteplass for mennesker med behov for et nytt nettverk.

Nettverksguider som følger opp den enkelte.

Aktiviteter ute og inne.


Leder: Elisabeth Kullerud Hansen

Email: ekh@sanglier.no

Tlf: 95 99 39 99