Røde Kors Omsorg


Røde Kors Omsorg organiserer en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.

Leder ressursgruppe Omsorg - Kirsti Tørbakken

E-mail: kirsti.torbakken@rodekors.org

Tlf: 48 07 59 62