Vitnestøtte


Trygghet, støtte og bistand:

Et trygt vitne er et godt vitne.

Vitnestøtter er tilstede i retten

og bidrar til at det å være vitne blir en

litt mindre skremmende opplevelse.


Aktivitetsleder: Per Christian Rørvik

Email: per_rorvik@hotmail.com

Tlf: 99 51 99 58


Aktivitetsleder: Tom Erik Hanche

Email: tomerhan@online.no

Tlf: 91 81 24 12