Skiens-Optimister


Lek, alvor og inspirasjon:

Volleyball-lag for damer over 60.


Kontaktperson: Sølvi Hauge

Email: solvi.hauges@gmail.com

Tlf: 95 83 20 46